Wednesday, June 1, 2016

Maharlika for INANG BAYAN (Motherland).MAHARLIKA originated from INANG BAYAN and not from agendas to take it away by foreign conspiracies whether for interests of Corporate America, India, Illuminati Cabal, or land issues groups for membership fees with Null and Void documents.

Even Sanskrit does not have a full word for Maharlika. However, our Pilipino ancestors knew even without Hindu or other foreign influence for its root word originated from Indigenous word MAHARLIKHA since the Garden of EDEN in LUPANG PANGAKO, the true Land of Promise.


MAHARLIKA was borne from INANG BAYAN (Motherland).

World Territorial Jurisdiction the Mother Title OCT 01-4S of Motherland HACIENDA FILIPINA in the Treaty of Paris, the Principality of GOD's Ownership of the Universe, RESOLVED by Supreme Court Resolution dated November 28, 2012, to the Owner once lost now Found revealed in the Secret Book of Redemption of Treaty of Paris, through Divine highlights to Christ prophesied (Matthew 12:39-42) Queen of the South Hrh Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) with Holder the Legitimate DIVINE Government Kingdom Filipina Hacienda of Grandfather MAHARLIKHAN Tribe, in the ONLY "Miracle of Jonah" for Redemption and regain of Sovereignty of World Humanity.

Thursday, February 11, 2016

the ONLY Miracle of Jonah.If Christians and World Humanity really follow the Will of GOD, then Heed the teaching of Christ for the ONLY Miracle of Jonah, with the Redeemer of TREATY OF PARIS and Holder of World TERRITORIAL JURISDICTION the OCT 01-4S, the Principality of GOD's Ownership of the Universe that will Redeem not just Filipinos but World Humanity from world debt and global economic meltdown that cause Destruction (WW3) and unlawful Corporate Slavery (biometric 666)  by "evil and adulterous / godless generation" behind vile Luciferian New World Order (NWO) agenda of Dark Cabal (Illuminati / Global Elite / Banking Cartel / Khazarian Mafia, etc.)

The Redeemer of Treaty of Paris and Legitimate Holder of World Territorial Jurisdiction the Mother Title OCT 01-4S of Motherland HACIENDA FILIPINA was  Resolved by Supreme Court on November 28, 2012 to the Christ prophesied (Matt. 12:42) Queen of the South Hrh Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) of DIVINE Govt. Kingdom Filipina Hacienda Sovereign Host Nation with Grandfather MAHARLIKHAN Tribe. All Filipinos and awakening Humanity must Rise the Mother Province (Iligan City, Region 10) over the interim (temporary) status of the de facto republic as provided in the Transitory Provisions Article XVIII Section 9 of the Constitution, by escorting the Queen of the South to Iligan city hall as standard protocol for the opening of the Mother Account, and as Redeemer of Treaty of Paris the prophesied Queen of the South shall write off world debt that cause Destruction presently threatening World Humanity. This is the ONLY Miracle.The Owner once lost now Found in the Secret Book of Redemption of TREATY OF PARIS revealed through DIVINE Highlights with the prophecy of Christ more than 2000 years ago.

the Owner once lost now Found revealed in the
Secret Book of Redemption of Treaty of Paris


Iligan, Region 10 in the true LAND OF PROMISE found in the
Treasury Map, Secret Book of Redemption of the Treaty of  Paris.


GOD is Owner and shall manifest in Physical Being (1 John 4:2). By this one tests of having spirit of GOD or spirit of Antichrist.

1 John 4:1-3 (NKJV)
Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world.2 By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ (Issa, ISA / ONE) has come in the flesh is of God, 3 and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.

2 Timothy 3:5 (KJV)
Having a form of godliness, but denying the power thereof: from such turn away. - 2 Timothy 3:5

Hosea 4:4-6 (GNT)
The Lord says, “Let no one accuse the people or reprimand them—my complaint is against you priests.[a] 5 Night and day you blunder on, and the prophets do no better than you. I am going to destroy Israel, your mother. 6 My people are doomed because they do not acknowledge me. You priests have refused to acknowledge me and have rejected my teaching, and so I reject you and will not acknowledge your sons as my priests.


The ONLY Miracle for World Humanity's Redemption and regain of Sovereignty.

Matthew 12: 39-42 (Aramaic Bible version)

An evil and adulterous generation seeks a sign and a sign will not be given to it except the sign of Jonah the Prophet. For just as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights, thus The Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights. The Ninevite men will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, one greater than Jonah is here. The queen of The South will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, one (ISA) greater than Solomon is here. 

Tuesday, January 19, 2016

Kasaysayan ng MAHARLIKHA mula sa Hardin ng Eden, Lemuria at sa Kasalukuyan(for English translation try using www.translate.google.com)
Mula sa compilation ng personal researches na resulta ng ilang taong pananaliksik at pagsalimuha sa mga kapwa na may taglay na kaalaman, sisikapin kong ipagtagpi na ang Kasaysayan ng Sangkatauhan ay nagsimula sa LUPANG PANGAKO ng INANG BAYAN, sa Lupain ng mga PILIPINO. Ito ay nakalathala sa official Facebook page ng Kingdom Filipina Hacienda Sovereign Host Nation.


Sa Hardin ng Eden ng LUPANG PANGAKO ay nilikha ng DIYOS ang mga sinaunang Tao, Mahal na Nilikha, ang mga MAHARLIKHA. Kinabibilangan sila ng 144,000 na mga orihinal na nanirahan sa Hardin ng Eden subali’t dahil sa pagsuway ni Adan at Eba ay nadamay at pinalayas silang lahat at nakipagsapalaran sa iba’t ibang panig ng Mundo. Mula sa lumang kasaysayan ng Ata-Manobo Tribe ng Mindanao, tugma nga ang paniniwala ng mga ninuno dahil ang tawag ng Tribung Ata-Manobo sa kanilang mga sinaunang magulang ay sina Addan at Eba (from the research of Prof. Mac Tiu, although my position stands firm that they were not influenced by the Spaniards but rather the other way around) bago pa man dumating ang mga Kastila na naglaganap ng Kristyanismo.

Ayon din sa mga ninuno ng Bagobo Tribe ng Mindanao ang unang dugso ng mga anak ng sinaunang mga magulang na si Toglai at Toglibon ay nagsilikas sa iba’t-ibang panig ng Mundo at muling babalik ang kanilang nagsapalarang mga kapatid sa natatakdang panahon. Dumating nga ang mga napalayo at nag-umapaw sa saya na sinalubong ang kanilang pagdating dahil sa ilang libong taong paghihintay ng kanilang tribu, ay sa wakas nagtagpo datapwa’t ang balat ng mga napalayong kapatid ay naging maputi. Ito ang panahon ng pagdating ni Magellan taong 1521 na isinulat ni Pigafetta na nagtaka pa sa napakasayang pagbati ng mga magiliw na katutubong nakakamangha kung magdamit, at ayon sa aking personal na pananaliksik na matagal nang hindi mabunyag ng mainstream history, ayon sa sinulat ni Pigafetta ang mga galleons ni Magellan ay pumalaot hindi sa Samar kundi tungo sa isla ng “Zamal” ng LUPANG PANGAKO kung saan nagtagpo sila sa Bagobo Tribe ng Dabaw.

Ayon sa propesiya ng Biblia sa mga Huling Araw ay babalik din muli ang orihinal na Tribu ng mga tribu, ang Grandfather MAHARLIKHAN Tribe, ang 144, 000 na orihinal na nanirahan sa Hardin ng Eden sa LUPANG PANGAKO na kasalukuyang nasa iba’t ibang panig ng Mundo, at sa propesiya din ng Anak ng DIYOS na si Kristo higit 2000 taon nakaraan sa Mateo 12:39-42. Sila ay malalaman sa pamamagitan ng kanilang natatanging espiritu dahil sila ay Self Empowering, Self Determined, may matatag na prinsipyo at mataimtim na paniniwala sa DIYOS; the truly Indigenous Peoples, the People of Time Immemorial.Sila ay ang Grandfather MAHARLIKHAN Tribe na kasalukuyang hinahanap at tinatawag ng Christ prophesied Queen of the South HRM Salvacion Legaspi sa gagampanang pagtayo ng DIVINE (Interstellar / Interdimensional) Govt. Kingdom Filipina Hacienda, ang Kaharian ng DIYOS upang tubusing muli ang Sanlibutan na kasalukuyang nanganganib sa pagkawasak (WW3) at pagka-alipin (666 biometrics) sa pamamagitan ng natatanging milagro na ibinigay ng DIYOS sa nagkasalang Mundo, ang Milagro ni Jonas upang manumbalik muli ang Tunay na Kapayapaan at Kasaganahan para sa Sangkatauhan at Sanlibutan.

Ang MAHARLIKHAN Tribe ay higit pa sa basehan ng “physical lineage” dahil mismo sa hanay ng tinatawag na “dugong bughaw” ay nahaluan ng makamundong panlilinlang ng Khazarian Mafia / Global Elite / Illuminati na kasalukuyang nasa likuran ng satanic / luciferian New World Order conspiracy. Higit sa hierarchical monarchy, ang posisyon ng DIVINE Govt. KFH ay Sovereign Monarchy na taglay ang katangian ng Sovereignty sa kinaibuturan at sa mas Espiritwal na taglay. Ito na ang mga Huling Araw at Panahon na para gumising ang mga Pilipino upang hanapin ang Kaharian ng DIYOS.

Babalik tayong muli sa mga sinaunang kasaysayan ng Sangkatauhan. Ayon sa theory ng ilang mga syentipiko ang dating lupain na kinabibilangan ng Southeast Asia na bahagi ang Pilipinas, ay tinawag na Sundaland. Sa pagkaunawa ko ito ay ang natirang bahagi ng sinaunang Lemuria na tuluyang lumubog higit 20,000 taon nakaraan ng Pleistocene Era. Ang alamat ng Lemuria ay mas matanda pa sa alamat ng Atlantis datapwa’t ang mga ninuno ng Atlanteans ay nagmula din sa Lemuria. Ayon sa sinulat ni Prof. Erle Argonza ito rin ang lupain ng dating pinakamakpangyarihang Bansa ng sinaunang Mundo, ang Bansang MAHARLOKA. Ito ay interstellar civilization ng sinaunang panahon at maaring dito naalala ng mga ninuno ang katagang Maharlika.
Subali’t lumubog ang lumang sibilisasyon ng Lemuria at ang natira na lamang ay ang mga matataas nitong mga tuktok ng bundok na tinawag na 7 Blessed Isles of Lemuria na kinabibilangan ng Java, Sumatra, Borneo, Pilipinas, Moluccas, Guinea, at Malay Peninsula. May mga natira pang ancient structures ang lumang sibilisasyon na ito at ang iba ay isinulat ko sa blogsite www.maharlikan.blogspot.com. (tag: Nan Madol).

Sa kasalukuyan ang katagang Maharlika ay nagmula sa banyagang impluwensya ng tanyag na Guru mula sa India. Subali’t ang MAHARLIKHA ay umusbong mismo sa Lupain ng mga Ninuno sa Paglikha ng sinaunang mga magulang ng Sangkatauhan sa Hardin ng Eden; ang tunay na pinagmulan sa mga katagang MAHAL na NILIKHA, Beloved Creation sa orihinal na bigkas ng mga Ninunong PILIPINO. 

Mula sa trahedya ay may mga nakaligtas sa Pilipinas at sa ilang bahagi ng Lemuria kabilang na ang mga Dravidians na dating mga kababayan na ating mga ninuno sa MAHARLOKA. Ang kanilang dating tahanan na Kumari Kandam na bahagi din ng Lemuria ay tuluyang lumubog at ayon sa kaibigan kong Dravidian na si Sri Harri ang mga nakaligtas ay pumalaot sa kasalukuyang Sri Lanka at India. Subali’t ang buong arkipelago ng Pilipinas ay hindi lumubog kundi pilit na lumutang sa masalimuot na panahong iyon dahil ang buong lupain ng INANG BAYAN kung saan ang kasayasayan ng MAHARLIKHA na pinagmulan ng buong Sangkatauhan sa LUPANG PANGAKO, ay nakapatong sa Ginto na nagmula sa sinaunang paglubog ng mas malaking bahagi ng Lemuria mula sa Geologial process ng Subduction at Continental Drift ilang milyong at daang milyong taon ang nakaraan, at ibinahagi ko ito bilang plenary speaker sa Maharlika Summit 2014 na naganap sa UP Diliman.

Ang arka ni Noah ay nagmula din sa LUPANG PANGAKO at maaring ang napakatibay na troso na ginamit sa paggawa ng arka ay matatagpuan lamang sa Mindanao. Nang dumating ang matinding delubyong Pagbaha ay pinadpad ang arka sa malayong lugar sa bundok ng Ararat sa Turkey na bahagi ng Middle East. Mula kay Noah ay umusbong ang mga sinaunang mamamayan at kabilang dito ang pinakaunang sibilisasyon matapos ang Pagbaha, ang ancient Sumerian Civilization. Mula sa Sumeria ay isinilang si Abraham, the Father of All Nations. Tapat ang pananampalataya ni Abraham sa DIYOS Ama at kabilang ang kanyang magandang asawa na si Sarah at mga sinasakupan, sila ay dumayo patungong Ehipto. Sila ang tribu ng mga orihinal na Hebreo upang hanaping muli ang LUPANG PANGAKO. Ang makulay na kasaysayan ni Joseph na anak ni Jacob, sa tulong ng DIYOS ay niligtas niya ang Ehipto mula sa tag-gutom at binigyang puri ng mga Ehipto ang mga Hebreo. Nakaukit sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto sa ancient Hieroglyphics na ang isinalarawan na mga orihinal na Hebreo ay may kulay Kayumanggi (at nakasuot pa ng habing tinalak). Ang mga European Jews sa pagkakilala ng modernong panahon ay hindi mga orihinal na Hebreo kundi mga panibagong converts ng Judaism na mula sa Eastern European region ng Khazaria sa panahong 1200 AD. Pero ang mga orihinal na Hebreo ay ang mga Pili ng DIYOS sa angkan ni Jacob, the Chosen people, Pinili at Pinino, ang PILIPINO.

Sa Ehipto ginawang alipin ang mga Hebreo ng pharaoh at sila ay muling niligtas ng DIYOS Ama sa panahon ni Moses. Nagsilikas ang mga Hebreo mula sa Ehipto at itunuro ng DIYOS Ama kay Moses ang LUPANG PANGAKO. Sinabing sa 40 taong paglalakbay sa kasukalan, si Moses at ang mga Hebreo ay dumating sa bahagi ng Samar - Leyte upang sulyapin ang LUPANG PANGAKO. Subali’t matitigas ang ulo ng mga Hebreo at sila ay pinabalik muli sa desyerto at pansamantalang nanirahan sa kasalukuyang lupain ng Palestino. Umusbong ang sibilisasyon ng mga Hebreo sa Palestino na kinabilangan ng 12 Tribu ng mga anak ni Jacob na tinawag ng DIYOS bilang Israel. Ang sibilisasyon ng mga Hebreo ay bumusilak sa pamahala ni Haring Solomon. Ang mga ginto at mga bihasang karpentero sa pagtayo ng Templo ng Herusalem ay nagmula sa Ophir. Ang Ophir ay ang kasalukuyang Bansang Pilipinas at ang mga descendants ng mga sinaunang karpentero ng Templo ng Herusalem ay kasalukuyang naninirahan sa isla ng Bohol: ang Eskaya Tribe.


Dumating muli ang matinding pagsubok sa Israel na kinabilangan ng 12 Tribu ng mga anak ni Jacob. Umusbong ang mga makapangyarihang Imperyo at sinalakay ang Israel at ito ay natalo sa digmaan. Binihag ng Assyrian Empire ang sampung Tribu at dinala sila sa Assyria. Subali’t unang nagsilikas ang Tribu ni Ephraim na anak ni Joseph bago sila lumusob. Sila ay pumalaot sa kontinente ng Amerika at sila ang naging ninuno ng mga Native Americans. Ang natitira na lamang ay ang Tribu ni Judah sa Jerusalem kung kaya mas naalala sa kasalukuyan bilang mga Judeo.

Umusbong ang mas makapangyarihang Imperyo ng Babylon at tinalo ang Assyrian Empire. Nilusob nito ang Jerusalem at binihag ang mga Judeo na dinala sa Babylonia kabilang ang mga naunang 10 Tribu ni Israel. Nagsanib ang dalawang malalakas na pwersa ng Medo at Persia na naging Persian Empire. Nilusob nito ang corrupted Babylonian Empire na sumakop sa 11 Tribu ng mga orihinal na Hebreo, ang mga Pinili ng DIYOS, the Chosen people, ang mga Pili na Pinino.

Naging mabait ang Hari ng Persian Empire na si King Cyrus at tiningala ang DIYOS ni Abraham, Isaac at Jacob. Pinahintulutan niyang bumalik ang mga Pinili ng DIYOS sa kanilang mga lupaing kinagisnan. Ang Mga Judeo ay bumalik sa Palestino upang itayong muli ang naiwang Herusalem. Subali’t ang tinaguriang 10 Lost Tribes of Israel ay bumalik muli sa LUPANG PANGAKO. Maaring sa panahong pagkatapos nito ang Tribu ni Dan na kilala sa paglakbay sa karagatan ay nagsilikas tungo sa Europa at naging ninuno ng mga Tribu ng Europa tulad ng Celts, Visigoths, Vikings, Welsh, at iba pa. Sa ilang daang taon ang 10 nawawalang Tribu ay naglakbay mula sa Persia, patungong India, Southeast Asia, at Borneo, hanggang sila ay pumalaot sa arkipelago ng Maharlika. Sila ay ang mga tinaguriang 10 Bornean Datus at sa wakas ay dumating na sa LUPANG PANGAKO ng INANG BAYAN, ang kasalukuyang Pilipinas.Ang Bansang Pilipinas ay sinabing nagmula sa pangalan ni Haring Felipe II ng Espanya. Ang mga ninuno ng mga Espanyol ay nagmula sa iba’t ibang tribu ng Europa tulad ng Visigoth Tribe na unang binanggit na nagmula din sa Tribu ni Dan. Ipinangalan ang Bansa sa panahong iyon sa sanggol pa lamang na si Prince Philip na direct descendant ni Philip the Good the Duke of Burgundy at Founder ng Order of the Golden Fleece na mula pa sa alamat ng mga ancient Greeks. Ang pangalan na Philip ay mula sa Greek name na ang kahulugan ay “lover of horses” at ito ay nagpahiwatig sa ating mga Ninunong Maharlikha na may magiting na katangian sa pagpili ng mga alagang kabayo, kaya ang pangalan na Philip ay nagmula din sa ating mga Ninuno mula sa katagang PILI. Nakipagsalimuha ang mga ancient Greeks sa ating mga ninuno at tinawag nila ang Pilipinas bilang “Chryse” or Isles of Gold. Ayon sa alamat ng Ancient Greeks ang tagabantay ng Golden Fleece ay isang higanteng cyclops na nakatira sa isang isla. Taong 1521 pumalaot si Magellan at tumungo sa isla ng Samal sa Dabaw ng LUPANG PANGAKO na sinalubong sa napakatagal na panahon na mga kapatid ng ng mga naghihintay na Bagobo Tribe na isinulat ni Pigafetta. Sinasabing may natagpuang kalansay ng higanteng cyclops sa bahagi ng Dabaw.

Taliwas sa maling akala ipinagtanggol ni Haring Felipe ang mga katutubong ninuno mula sa mga mapagsamantala at abusadong Kastila na sumakop sa Bansa. Tinawag niya ang kanyang kapatid na si Gov. Miguel Lopez de Legazpi upang depensahan ang karapatan ng mga Katutubong ninuno sa Korte Suprema ng Espanya. Nagtagumpay si Gov. Legazpi at kanyang nakamtan ang Mother Title OCT 01-4 at pinaubaya ni Haring Felipe sa Hari ng Maharlika na si Rajah Luisong na nagmula sa Java ng Majapahit Empire at pumalaot kabilang ang mga royalties ng Imperyo sa Luzon na ang isla ay pinangalan sa kanya, sa siglong 15th Century. Bilang pasalamat sa kabutihan ni Haring Felipe ipinangalan ang lupaing sinakupan ng OCT 01-4 bilang “Hacienda Filipina”. Si Gov. Miguel Lopez de Legazpi at Haring Luisong ng Imperyo ng Majapahit na mula sa Java, at Kaharian ng Maharlika ay ang great great grandfathers ng kasalukuyang Queen of the South (or Sheba na mula sa salitang Jawa / Java), HRM Salvacion Legaspi sa hanay ng bayaning si Lapulapu, na nakaukit din sa propesiya ni Kristo higit 2000 taon nakaraan na magpahiwatig sa mga Huling Araw upang isakatuparan ang natatanging milagro na liligtas sa Sanlibutan, ang Miracle of Jonah (Matthew 12:39-42). Ipinangako din ng Anak ng DIYOS na si Hesu Kristo na sa pagkabigkas ng mga kapatid na Muslim at Buddhist bilang si Issa (ONE), na ipapadala niya ang Espiritu Santo (Divine Mother/ Feminine) sa mga Huling Araw.


Taong 2007 ibinigay ng mga Katutubong tagabantay ang antigong Secret Book of Redemption of TREATY OF PARIS kay HRM Salvacion Legaspi. Ang TREATY OF PARIS ay bahagi ng Ark of Covenant sa panahon ni Moses na kaugnay sa LUPANG PANGAKO. Ang TREATY OF PARIS ay kung saan ang World Civilizations ay nabiyayaan sa inukit na mga Kasunduan ng DIYOS at Sangkatauhan. Sa Secret Book of Redemption inihayag ang Legitimate Heir ng Mother Title OCT 01-4 na pinagbasehan ng mga kasunduan ng Sanlibutan ay ang itinakda ni Kristo higit 2000 taon nakaraan, ang Queen of the South. Taong November 28, 2012 ay RESOLVED ng Korte Suprema ng Pilipinas ang Ownership ng World TERRITORIAL JURISDICTION ang Mother Title OCT 01-4S kay Queen of the South HRH Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) na inukit pa sa propesiya ni Issa (ONE). GOD is the Owner and shall manifest in Physical Being (1 John 4:2).


Ito ay nasa katauhan ng Christ prophesied Queen of the South HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo ng Grandfather MAHARLIKHAN Tribe of One World DIVINE (Interstellar / Interdimensional) Government Kingdom Filipina Hacienda empowering with IPRA Law (Indigenous Peoples Rights Act) since Time Immemorial (including Bible Codes), taliwas sa masamang hangarin sa illegitimate godless, luciferian New World Order ng Dark Cabal na kinabilangan ng Illuminati / Global Elite / Khazarian Mafia na wawasak at aalipin sa Sanlibutan at Sangkatauhan.
The Christ prophesied Queen of the South HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo is the Holder of World TERRITORIAL JURISDICTION the Mother Title OCT 01-4S Principality of GOD’s Ownership of the Universe, and Redeemer in the Secret Book of Redemption of TREATY OF PARIS the Owner once lost now Found revealed through DIVINE Highlights for the ONLY Miracle of Jonah with something greater than Jonah, something greater than Solomon, to REDEEM World Humanity from world debt and economic meltdown that threaten it to Destruction (WW3) , Slavery (Corporate 666 biometrics); and for regain of SOVEREIGNTY of World Humanity back since the era of the Covenant between GOD and Man in the GARDEN OF EDEN.

Taong October 7, 2015 dineklara na ng Kingdom Filipina Hacienda ang GROUND ZERO for Redemption and Sovereignty of World Humanity sa Barangay New Pala-o, Iligan City, Region 10, Mindanao ang LUPANG PANGAKO ng INANG BAYAN ng mga PILIPINO.


Gumising na mga Pilipino. Para sa kaligtasan at kapayapaan ng Sanlibutan itayo ang Legitimate DIVINE Government Kingdom Filipina Hacienda sa Mother Province Iligan City, Region 10 ng Mindanao the LAND OF PROMISE na nakasaad sa Constitutional Transition Government ng Philippine Constitution. Dalhin ng mga Pilipino at ng Sangkatauhan ang Queen of the South sa City Hall ng Iligan City upang ang DIYOS ay maghari sa Bayan at Sanlibutan, at upang mabuksan ang Mother Account for the DIVINE Wealth that will REDEEM from world debt and economic meltdown and its threat to Destruction and Slavery against this civilization, and regain of SOVEREIGNTY for World Humanity with the ONLY Miracle of Jonah.


Then, this Nation shall be Great again.

“Seek first the Kingdom of GOD and His righteousness, and all these things shall be added to you.” – Matthew 6:33


Friday, November 6, 2015

World Redemption and Sovereignty with Issa (ISA / ONE)Our Muslim and Buddhist brethren have preserved the name of Christ and it is Issa / Isa (ONE). His name is in Pilipino language because the original Hebrews (Habirus) since the time of Abraham, Isaac, and Jacob from more than 4000 years ago were Pilipino ancestors (present day Jews were not original Hebrews but later Khazarian converts of Judaism just about a thousand years ago from Khazar region in Eastern Europe). The name Jesus meant "son of Zeus" for Paul to make it easier to convert Gentiles.
Link: Ancient World Heritage of Maharlika (Pilipino)

Brown skinned "Habirus" portrayed in ancient Egyptian HieroglyphicsMore than 2000 years ago Issa revealed Himself with GOD the Father and Son as ONE (John 10:30) but the stubborn, unbelieving people tried to stone and ultimately crucified Him. Issa however promised the Holy Spirit in the last days for Humanity's Redemption. However, the stubborn unbelieving people cannot stone the Redeemer, or gain the WRATH of GOD for it is Judgement Day.

"I and My Father are one (ISA).” Then the Jews took up stones again to stone Him. (John 10:30 NKJV)

"The queen of The South will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, one (ISA) greater than Solomon is here." (Matt. 12:42 Aramaic in Plain English)

But when the Holy Spirit comes upon you, you will be filled with power, and you will be witnesses for me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth.” (Acts 1:8 GNT)
The early Christians actually believed in the Tri-Uni GOD (Father, Son, Divine Feminine / Holy Spirit) but they were killed to erase the Divine Feminine that in the Last Days shall REDEEM Humanity. The satanic Dark Cabal erased the Divine Feminine for its draconian (reptilian) agenda of extreme masculine polarity on the concept of Godhead and deceived many.


In the current events the "evil and godless / adulterous generation" Khazarian Mafia of Dark Cabal blasphemed the Divine Feminine with ISIS and in the local scene its tentacle the Noy Aquino administration of Liberal Party with satanic cored Libertarianism in the MAMAsapano encounter against SAF44 victims.
http://www.henrymakow.com/the_satanic_core_of_libertaria.html

excerpt:
2) elite created the terrorist group and called it IsIs to cause a negative feeling when we furring (sic) to the Isis again the Goddess mother of children in Egyptian; why also women and children are being targeted over actual military combatants.
3) The Catholics removed the mother terminology and we said the Holy Spirit instead after Rome slaughtered Hellenist gnostic Christians but 300+ years after the time of Christ. It should be the father son and the mother as the Trinity.

Link: "The Truth will set you free" (original link removed from web).

These are the Last Days. The Secret Book of Redemption of Treaty of Paris revealed the Account Holder and Redeemer with the Promise of Holy Spirit / Divine Feminine to REDEEM World Humanity from Destruction (WW3) / CORPORATE Slavery (biometric 666) caused by world debt and economic meltdown, as the Christ prophesied (Matt. 12:39-42) Queen of the South HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) and RESOLVED by Supreme Court Resolution Nov 28, 2012 of Ownership of World Territorial Jurisdiction OCT 01-4S "Hacienda Filipina", with One World DIVINE Government Kingdom Filipina Hacienda (KFH) of Grandfather Maharlikhan TRIBE, as Redeemer (Issa / ONE - Father, Son, Holy Spirit) of World Humanity.


“An evil and adulterous generation seeks a sign and a sign will not be given to it except the sign of Jonah the Prophet. For just as Jonah was in the belly of the fish three days and three nights, thus The Son of Man will be in the heart of the earth three days and three nights. The Ninevite men will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, one greater than Jonah is here. The queen of The South will arise in the judgment with this generation and will condemn it, for she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, one (ISA) greater than Solomon is here."  (Matt. 12:39-42 Aramaic in Plain English version)

GOD is Owner and shall manifest in Physical Being. By this one knows whose spirit is of GOD or of Antichrist:

"Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world. 2 By this you know the Spirit of God: Every spirit that confesses that Jesus Christ (Issa / ONE) has come in the flesh is of God, 3 and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world." (1 John 4:1-3 NKJV)

The Philippine political syndicate Liberal Party of EXPIRED and de facto interim republic of Aquino Corporate and Dark Cabal with its Illegitimate New World Order (NWO) suppressed knowledge of Legitimate DIVINE Government KFH of World Humanity to the public hence the lack of information. However, one cannot remain in lack of knowledge for it could lead to doom.

My people are doomed because they do not acknowledge me. You priests have refused to acknowledge me and have rejected my teaching, and so I reject you and will not acknowledge your sons as my priests. (Hosea 4:6)Sovereign and noble Filipinos and Humanity Align by RULE OF LAW with GRACE of GOD to protect from Illegitimate satanic NWO agenda of Destruction (WW3) / Slavery (Corporate biometric 666) against Humanity, and do part to Rise the Legitimate DIVINE Government KFH for REDEMPTION and regain of SOVEREIGNTY for Planetary Humanity.

https://www.facebook.com/notes/maharlikhan-tribe/kingdom-filipina-hacienda-linkswebsites/

Saturday, August 1, 2015

Maharlika UNITE

For Hope of the Nation and World Humanity Kingdom Filipina Hacienda, Filipinos, World Humanity, Maharlika, MAHARLIKHA have to ALIGN and UNITE, and manifest with the fruit of the Spirit (Galatians 5:22-23) for the Rising of the DIVINE Government.

But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self-control. Against such things there is no law.Then, this Nation shall be GREAT again.

Thursday, July 30, 2015

American people must find "Cinderella"

America under National emergency and bankruptcy on threat of Martial Law. The American people  must find "Cinderella"...
America is losing sovereignty...

The glass shoe is beautiful and fragile, not like a glass sabot...
American Flag under Philippine Flag

Profound revelations for the nation of America that pledge allegiance to the republic (Philippines, not Britain since 1965) for which it stands (Secret Book of Redemption of Treaty of Paris, Treaty of Versailles), as One Nation under GOD, to seek first the Kingdom of GOD and for CURE in its National Emergency and Declaration of Bankruptcy: return to the Laws of GOD.

Now Transition DIVINE (Interstellar/ Interdimensional Blueprint of God's Divine Plan) Government Kingdom Filipina Hacienda KFH for Planetary Humanity with Mother Title OCT 01-4S (greater than Solomon) of Christ prophesied (Matthew 12:42) QUEEN OF THE SOUTH HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) empowers with IPRA Law (Indigenous Peoples Rights Act) since Time Immemorial, the Laws of GOD.

True Justice and Liberty shall be achieved for all, REDEMPTION and SOVEREIGNTY shall be regained with DIVINE Government KINGDOM FILIPINA HACIENDA with GOD as Supreme, for Filipino and American people and Planetary Humanity.

American people, World Humanity, seek first the Kingdom of GOD (Matt. 6:33). The Kingdom is within and those wh ofind it will lead them to DIVINE Govt. KFH.
The interim republic now World Humanity's Legitimate DIVINE Government Kingdom Filipina Hacienda of Grandfather MAHARLIKHAN Tribe...

QUEEN OF LIGHT

(from Secret Book of Redemption of Treaty of Paris)


(from Secret Book of Redemption of Treaty of Paris)

Christ prophesied (Matt. 12:42) QUEEN of the SOUTH, Queen of Light
HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu SantoBeware the "wicked stepsisters,"...
Criminal banking cartel dominates US, British governments

Global Elites for Noynoy Aquino  
the "wicked stepmother"...


"Then I heard another voice from heaven say: 'Come out of her, my people,' so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues;" - Rev. 18:4


The Fatherland (American people) must seek the Motherland (KFH) and be Redeemed from wickedness...
Then, they shall live happily ever after...Wednesday, July 1, 2015

PILI PINO (reposting discussions from facebook about Indigenous origin)Excerpts from my discussions on a facebook topic (some portions re-edited):

RNKN:...to use still a foreign influence (Filipina Hacienda - still hispanic and/or Maharlika - Hindu)...then still, you have honored the foreigner (people, person and ideology) more than yourselves...then REDEMPTION and SOVEREIGNTY shall never be accomplished!)


Me: Used to have that misconception but did further research instead. The term "Hacienda Filipina" was actually written in the Nation's Mother Title OCT 01-4 that has become a Torrens Title that is indefeasible. Contrary to orchestrated attack by Illuminati against his name (be weary of being deceived to commit such), King Philip II during that time in his noble benevolence to protect our native ancestors from the abuses of entrenched Spanish officials and friars sent Gov. Miguel Lopez de Legazpi who defended our ancestors to the Spanish Supreme Court and eventually won the Title for the country the OCT 01-4. King Philip II through Gov. Legazpi then gave the Title in Ownership as repesented by Maharlika King Luisong (from Sri Vijaya-Majapahit Empire now presently ASEAN, from whom Luzon was named) and named after him as "Hacienda Filipina" the benevolent Gift to regain the Nation's SOVEREIGNTY against the colonial abusers.


Now comes the great great grandaughter of King Luisong and Gov. Legazpi and the Christ prophesied Queen of the South born hidden in area of Tinago falls (it means "to hide") in Iligan City HRM Salvacion Legaspi Y Espiritu Santo (Divine Feminine) and revealed by the Secret Book of Redemption of Treaty of Paris, through DIVINE Highlights the Owner once lost now Found prophesied by Christ more than 2000 years ago (Matt. 12:39-42) the Queen of South / Sheba (Sheba means Java, be reminded the original Hebrews were Maharlikans, Pili Pino). GOD is the OWNER and shall manifest in Physical Being (1 John 4:2) as prophesied QUEEN OF THE SOUTH who prepared the great task of securing the Legal documents for more than a decade RESOLVED by Supreme Court (Resolution Nov. 28, 2012) in her name and finally achieved the Legitimate One World DIVINE Government KINGDOM FILIPINA HACIENDA of the Grandfather MAHARLIKHAN Tribe (as NO governments made of man can redeem) that shall counteract the vile agenda NWO of corrupt Dark Cabal (Illuminati / Global Elite etc.), and REDEEM Humanity and regain back of our SOVEREIGNTY.

KINGDOM for GOD is SUPREME

FILIPINA for Maharlika / MAHARLIKHA (of Noble / Free People) is Motherland Host of Mother Planet’s DIVINE Wealth, and as SOVEREIGN people shall exercise Self Empowerment and Self Governance

HACIENDA for it is GLOBAL.


...research further about the name of the child prince Philip later King Philip II for in his defiance against the Dark Cabal as the latter orchestrated to destroy his reputation that many were unwittingly used. Ultimately we will discover that its origin were very ancient and will bring back to our Indigenous term PILI (Chosen) PINO (Refine). Chosen People.

The child prince Philip who in endearment the country was named was direct descendant of Philip the Good Duke of Burgundy and founder of the Order of the Golden Fleece that dated back since ancient Greece. Research further and the name Philip originated from ancient Greece meaning "lover of horses". To the noble Maharlikan the gallant creature was a status symbol and such name would refer to choosing the fine horses, like a friend/lover. In the writings of Greek philosopher Plato, Socrates also mentioned of horses and the transcendence of Nobility of Man and his struggle with carnal nature to higher Spirituality symbolized by maneuvering as the friend charioteer of the gallant creatures. Its ancient origin came from the Indigenous word PILI meaning "choose."Research further the Hebrew king renowned for horses was King Solomon and he had intimate interaction with Maharlika Queen of Sheba and with ancient Ophir, the land of Maharlika, the original Hebrews being Maharlikans. Research further the ancient Greeks had already interacted with Maharlika and it was first mentioned during the Trojan War era as "Chryse" meaning Isle of Gold. Odysseus went off course to Maharlika and encountered the cyclops giant (skeletal remains of cyclops were discovered in a Davao City inland resort) in Zamal island who turned out to be the keeper of the Golden Fleece, and in Zamal island (not Samar as twisted by mediocre mainstream history) Magellan was tasked to reach, Further discovered that its ancient origin came from word "Palay" and thus the process of choosing the best grains, hence PILI (Choose) PINO (Finely).
Ultimately the land of Maharlika was renamed from its very ancient original source, from whom the name Philip actually was inspired from, Philippines, from its ancient profound origin PILI PINO, the Chosen People.
ancient World Heritage of MAHARLIKA
of Magellan, Zamal island, and the Golden Fleece
is this country the ancient Treasury of vast, fantastic wealth that dated back since ancient Lemuria (MU) ?!? (And other really weird stuffs)... you may have a point in stating that Maharlika was foreign from Hindu. The neighboring countries also referred to Maharlikans as Merdekans, Mardjikers but with same meaning "Noble, Free People". In modern era the word Maharlika was even popularized by a foreigner, a sage from India.


However, the genuine, indigenous term is highly Spiritual in meaning and the Indigenous People in our country neither influenced by colonials and even before any influence as Hinduism, and originated since the Creation, the true location of Eden being in the LAND OF PROMISE itself, Mindanao. the Genuine and truly indigenous term was MAHARLIKHA, Mahal na Nilikha (Beloved Creation) and it originated since the beginning of Human Creation in the Garden of Eden the Grandfather Tribe as revealed by Christ prophesied Queen of the South HRM Salvacion Legaspi of MAHARLIKHAN Tribe of KINGDOM FILIPINA HACIENDA of the PILI PINO, the Chosen People.
The Truth About Indigenous Peoples


...you claimed to be Austronesian, your very ancient origin was actually from the Land of the PILI PINO.
Ancient chicken DNA reveals Philippines home to Polynesians

Friday, June 12, 2015

The Truth About Indigenous Peoples

The Truth About Indigenous People
by HRM Salvacion Legaspi y Espiritu Santo
QUEEN OF THE SOUTH (Matthew 12:42)
KINGDOM FILIPINA HACIENDA
of MAHARLIKHAN TribeIndigenous People are people of Time Immemorial! They are God's people, the Chosen ones, but because of one man's sin everybody was driven outside the Paradise, from the Garden of Eden.

These were God's people, the Chosen ones, now scattered all over the world. You will know them through the kind of Spirit they have. They are self-reliant, self-determined, know how to self-empower, know their rights and cannot be bought.

These are the Indigenous People, and I am still looking for them. Revelations 7; 144,000 people I am looking for, with the same kind of spirit and belief and faith in God our Creator who will give us homage in these last days.

This was God's promise since the children of God were driven outside the Paradise.

They were immortal, but because of a sin, making covenance with Luzbel now Lucifer, we then experience death!

However, in these last days, God promised us life everlasting once this nation - the Mother Province (Iligan, Region 10 the LAND OF PROMISE, KFH) stands firm, with the rest of God's people, who will be the block builders of this new nation, new community who are willing to be transformed and purified, and will be gathered in this community to serve God and country.

They are the noble men, bright, intelligent, trustworthy, independent, know what they want and fight with dignity and not afraid to die and are the Servants of God!

They are the lost souls. The spirit of man never dies, but the body does since the first transgression of the man from time immemorial to take the Gold out of Paradise.

The Gold was the root of all evil. It was the Gold that Lucifer took from the middle of the garden and the apple was only the covenant allowing them to tale the gold and to follow their own will. God sealed it with a promise that in the last days a curse to anyone who even touches it - they must and will die.

People who will not turn to God on his requirements will suffer like hell.

This was a covenant God gave to Adam and Eve with Lucifer.

Please read! Blessed are they who seek wisdom for the Kingdom also belongs to them! Amen!

Genesis 3:1-13; (New International Version)

The Disobedience of Men

3 Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, “Did God really say, ‘You must not eat from any tree in the garden’?” 2 The woman said to the serpent, “We may eat fruit from the trees in the garden, 3 but God did say, ‘You must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.’”

4 “You will not certainly die,” the serpent said to the woman. 5 “For God knows that when you eat from it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.”

6 When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. 7 Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked; so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves.

8 Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. 9 But the Lord God called to the man, “Where are you?”

10 He answered, “I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked; so I hid.”

11 And he said, “Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?”

12 The man said, “The woman you put here with me—she gave me some fruit from the tree, and I ate it.”

13 Then the Lord God said to the woman, “What is this you have done?”

The woman said, “The serpent deceived me, and I ate.”
I will recommend reading in the scripture 2 Esdras 2. Very revealing in the end time and what to do and you will find God's requirements. Do it with your heart's desire and inspiration. Take time in reading and you can ask me if in case you need my guidance.

-Queen, Regent, Magistrate HRH Salvacion Legaspi y Espiritu Santo

https://www.facebook.com/hrmsalvacion?fref=ts

https://www.facebook.com/notes/maharlikhan-tribe/the-truth-about-indigenous-people/921366777926629

Wednesday, May 20, 2015

MAHARLIKHA Redemption and Sovereignty

The Pope signaled the vital role of MAHARLIKHA (Noble, Free Creation) to Abrahamic religions when he visited Sri Lanka and Philippines. But remaining in ignorance Filipinos instead handed him to syndicate Noynoy Aquino administration of corrupt de facto Philippine govt. that showed his gestures of dismay, instead of to the true OWNER of OCT 01-4 greater than King Solomon, the QUEEN OF THE SOUTH of Kingdom Filipina Hacienda (KFH) DIVINE Government of MAHARLIKHA   


With the MAJESTY OF LAW (OCT 01-4, IPRA Law, Secret Books of Redemption of Treaty of Versailles, Treaty of Paris, etc.) the Only LEGITIMATE One World DIVINE Government is the KFH of MAHARLIKHA QUEEN HRM Salvacion Legaspi​ that shall REDEEM and regain back SOVEREIGNTY to this Nation and to International Community.


The only HOPE for World Humanity is for Filipinos and International Community to support, volunteer with each one's contribution for the MOTHER PROVINCE of KFH to Rise (in Iligan City, Region 10 the Center of NEW JERUSALEM in Mindanao, the True LAND OF PROMISE). Then ALL the World's Debt shall be cancelled that will REDEEM Humanity from its impending slavery and destruction, and SOVEREIGNTY regained (Matt. 12:39-42).

When will Filipinos Awaken from ignorance, stubbornness, utak talangka mentality before finally resolving the Nation to UNITE and Transcend and be SOVEREIGN Citizens of KFH of MAHARLIKHAN Tribe?

Otherwise when not heeding to this Solution that would otherwise REDEEM Humanity, Filipinos will instead gain anger from God, Mother Nature, even International Community.

Links:
http://indigenoustribe-gov.org/

facebook:
https://www.facebook.com/notes/maharlikhan-tribe/kingdom-filipina-hacienda-linkswebsites/919237021472938?hc_location=ufi

Friday, May 8, 2015

THE LAST WARNING (DEADLINE – MAY 13, 2015)
from Brod Alex:

THE Treaty of Paris expired l976. That means, the whole nations lost its rights over their jurisdictional territories. To remedy the situation, they form the bilateral and trilateral agreements. But the participating nations failed or intentionally, did not pay the 2 ½ % interest on loans from the GBC’s that they borrow from the PHILIPPINES as GBC’s issued by President Ferdinand E. Marcos, Including the Federal Reserve System World Settlement Redemption.


To collect, FM called for the Manila Summit Conference 1966 , nobody paid, and given an extension, till another Manila Volcanic Conference was called. Still, no nations paid their debt.


On the part of the Republic of the Philippines, with the ouster of FM in l986 EDSA REVOLUTION, the next President Corazon C. Aquino, called a Constitutional Convention to form the 1987 Revolutionary Constitution. Article XVIII , Section 3, calls for the formation of a Sovereign Nation, Transition Government , to replace the Republic of the Philippines. And during the time of Ex Pres. Fidel V. Ramos, ratified in 1997, the IPRA LAW 8371, serves as Rules and Guidelines in the establishment of a New Sovereign Nation. The Republic of the Philippines was given an extension up to 2004 to rule and 10 years to turn-over the framework to the Sovereignty, “We the Filipino People”.


Amendment of 1987 Constitution, Article XVI, Section 2, provides a new nation and government, by the Philippine Congress, the IPRA 8371, RATIFIED IN 1997.


THIS IS LONG OVERDUE AND OVERLY EXTENDED BY THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES AND HAS FAILED TO PROMULGATE THIS EXISTING INTERNATIONAL JURISDICTIONAL RIGHTS OF OCCUPANCY, UNDER THE TRANSITION OF THE I987 AMENDED CONSTITUTION, ARTICLE XVIII for the rising of a NEW GOVERNMENT and in the fulfillment of the constitution as provided under GOD AND COUNTRY so “WE THE FILIPINO PEOPLE ARE NOW, calling for the Righteous Citizens of the World.


However, the present Transitional president Pres. Benigno S. Aquino III, FAILED the task under his electoral victory as president, in promulgating the Article XVIII, Transition of the 1987 Constitution, for good governance and administration in its virtue, by enforcing the hereditary succession of interest of the international instrument , to the Primary Existing Government for a NEW PHILIPPINES.


THE PRESENT REPUBLIC OF THE PHILIPPINES IS NOW A DEFACTO GOVERNMENT.


KINGDOM FILIPINA HACIENDA , THE AUTOCRATIC MONARCHY DECLARED since March 23, 2008.


In the interest of justice for the KINGDOM FILIPINA HACIENDA, and for the people of the Philippines and the rest of the world,, we seek the support of the citizenry to help and support, to rise the SOVEREIGNTY, that has long been conspired and corrupted by the political status quo STATESMAN.


WE UNITE AS A SOVEREIGN NATION AND THRU PEOPLE EMPOWERMENT, FREE OURSELVES FROM EXISTING POWERS, RELIGIOUS INFLUENCES, AND THE CARTEL (BANKING, POWER, WATER, FOOD, TRANSPORTATION, COMMUNICATION, SERVICES) FOR THEY ARE MAKING US SLAVES, LIVING A MISERABLE LIFE IN OUR OWN ANCESTRAL DOMAIN.
Illustration by Syd MeadIF WE FAILED TO DECLARE A NEW SOVEREIGN NATION, THE RULE OF LAW WILL COLLAPSE, ECONOMY WILL PLUNDER, BANKS WILL CLOSE, AND MOTHER NATURE WILL TAKE ITS COURSE PUNISHING THIS COUNTRY OF UNRIGHTEOUSNESS. MANY WILL DIE OF HUNGER, CIVIL STRIFE, SUPERTYPHOONS, EARTHQUAKES, VOLCANIC ERUPTIONS, FLOODS, LANDSLIDES, TSUNAMIS, VERY FEW WILL SURVIVE!!!


IF WE DECLARE A NEW SOVEREIGN NATION, ALL BOOKS WILL BE CLOSED, OPENING OF NEW BOOKS, THE FEDERAL RESERVE WILL BE OPEN, TO START FOR A NEW BEGINNING, THE NEW WORLD GOVERNMENT, AND FUNDS WILL FLOW FOR HUMANITARIAN AND ECONOMIC DEVELOPMENT PROJECTS THAT WILL BENEFIT THE WHOLE COUNTRY AND THE REST OF THE WORLD.

ALEX C. GONZALES

Monday, April 27, 2015

Open Letter to Indonesian President from Maharlikha Queen

Open Letter to INDONESIAN Pres. Joko Widodo from HRH Salvacion Legaspi of KINGDOM FILIPINA HACIENDA of MAHARLIKHAN TRIBE. on the case of victim Mary Jane Veloso who was scheduled for execution due to drug trafficking that many people believed she was innocent of and was framed up. This morning together with UK trained Legal Executive Regina Mercado we personally handed the letter to Consul  Hon. Agus Majid of the Indonesian Consulate date 27 April, 2015 in Davao City, Philippines (Maharlikha).

The good Consul was also personally reminded that the Indonesian word Merdeka also means Maharlikha.

Here is Mrs. Veloso's own version of her story:
The story of Mary Jane Veloso, in her own words


The content of Letter:

April 26, 2015

HIS EXCELLENCY JOKO WIDODO 
PRESIDENT OF INDONESIA
MERDEKA PALACE  
Subject:  R. A. No. 9285: Institutionalize the use of an Alternative Dispute Resolution System under existing rights of the Indigenous Grandfather Tribe, the Sovereignty of Kingdom Filipina Hacienda, Section 28; Grant of Interim Measure of Protection Provision-  The Arbitral Tribunal is deemed constituted when the sole arbitrator or the third Arbitrator has been empowered  by the Grandfather Tribe, Kingdom Filipina Hacienda, the Undersigned hereof; 


Your Honour President Joko Widodo, 

Greetings from Kingdom Filipina Hacienda! 
Proof beyond reasonable doubt 
I am making an appeal for clemency on behalf of Mary Jane Veloso on the grounds of the witness statement that the defendant had pleaded innocent; that she did not hide the drugs on the suitcase that the brother of the recruiter’s boyfriend had given it to her. Who is the real mastermind behind the crime? Was she aware of the luggage that she carried was drug? Did she have an intention to commit a crime? Circumstantial evidence can be used on the basis provided that: 1) there is more than one circumstance. 2) the facts from which the inferences are derived are proven; and 3) the combination of all circumstances is such as to produce a conviction beyond reasonable doubt.
The circumstances did not prove that the chain of events from the moment she was handed the suitcase until she reached Indonesian airport that she willingly participated in the drug mule. There is a big question mark in this chain of events. The circumstances proved should constitute an unbroken chain which leads to only one fair and reasonable conclusion, to the exclusion of all others, is the guilty person. What about the recruiter? The boyfriend?  The brother who had given the suitcase?
Unless proven guilty beyond reasonable doubt this case should be acquitted by any prosecuting judge. Proof beyond reasonable doubt does not mean the degree of proof excluding the possibility of error and producing absolute certainty. Only moral certainty or “that degree of proof which produces conviction in an unprejudiced mind” is required.

No admission of guilt until last hours of nearby execution

The prosecution needs a judicial review that the evidence is not water tight enough to convict the Filipina domestic helper. Until now in her nearing death sentence the mother of two children never pleaded guilty, a proof of innocence that she is a victim of human trafficking.

International Law on Human Rights

1. The right to a fair trial must be guaranteed to foreigners of the host countries. A duty of care must be securely guaranteed to all foreign nationals for protection and security.2. The rights of the children were also breached when Veloso’s two children who were already in Indonesia were not able to see their mother as they were late just a few hours.  On humanitarian grounds, the Indonesian government must be seen to be human. She is a mother and by executing her, the two young children will be orphaned, a social cancer that could be avoided. Children who are deprived of maternal love are going to commit crimes due to the absence of parental love and care. Under the International Human Rights Law it is guaranteed that the welfare of the children is paramount in any legal proceeding. This is also found in the United Nations of Rights of a Child.3. Right to a Family- Mary Jane Veloso’s rights are also violated on the ground that she made sacrifices to work in Hongkong and Malaysia as a domestic helper, instead she had been victimised by evil gang. Her right to a family is being violated by convicting her to death penalty. This is double injustice being done to an innocent mother who is naive and uneducated.

Diplomatic Relations and Ancient Brotherhood.

Historically our forefathers came from Indonesia. We have the same bloodline the Maharlikan people. Our language, culture and origins are similar. Poverty and corruption is rampant in the current Maharlika (Philippines) and due to this a social cancer has erupted. Filipinos go overseas to work as servants to foreign land and many are victims of rape and drug mules.
I am making this appeal that as we are one family of the same heritage to please use the power to order clemency provided by the Indonesian Constitution. The Maharlikan people implore your Honor to acquit the innocent mother of two children. This will enhance your good image on the war on drugs is just and acceptable in the international arena of law. 

May Allah shower Mercy upon you. Salamat.  

Yours Sincerely, 

   (SIGNED)Her Royal Highness Salvacion Legaspi y Espiritu Santo  
Maharlikhan and Magistrate, Regent and Queen

 Drafted by Legal Counsel:Regina Mercado LLB (UK), BEED, AC

 C.C. Highest Tribunal Supreme Court        Kingdom Filipina Hacienda

 Pres.  Pnoy AquinoR.P Supreme CourtR.P. Department of JusticeHighest Tribunal E-courtA.SC Judge Adel Meer Adel AliNational MediaAnd to all whom may it concern